ต่อแถวยาว 2 กม. แห่สมัครไปทำเกษตรที่อิสราเอล

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียล ต่า งติ ดตา ม แล้ะต้องบอกว่า ตามนั้น หลากหลายกิจการต่างทยอยปิดตัวลง ทำให้คนตกงานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น หลายคนตัดสินใจ หอบข้าวของย้ายกลับไปตั้งหลักที่ภูมิลำเนา บางคนหันเหเปลี่ยนเส้นทางมาทำการเกษตร แต่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาพืชผลราคาถูก อย่างล่าสุดที่ราคาข้าวเปลือกของไทยตกต่ำเหลือเกิน เหลือเพียงกิโลกรัมละ 6 บาท มีราคาเท่ากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ซองเท่านั้น

ซึ่งวันนี้ ก็มีข่าวคราวการแห่ไปสมัครงานที่จังหวัดอุดรธานี โดยกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน สุ่มคัดไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน สัญญาจ้างงาน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน เพศชาย คนหางานแห่สมัครคึกคัก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี มีคนหางานจำนวนมากมายืนรอต่อแถวยาวเหยียด เพื่อยื่นเอกสารสมัครทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี คอยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ตรวจความเรียบร้อยของเอกสาร เพื่อความรวดเร็ว

ตามที่ กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละประมาณ 48,073 บาท

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 ถึง 27 พฤศจิกายน 2540 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดา พำนักอยู่ในรัฐอิสราเอล ไม่เคยทำงานในรั ฐอิสราเอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สายตาปกติไม่บอดสี ไม่เส พ  ต้องมีประบการณ์ทำงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจหรือผู้ที่หางานไปทำงานต่างประเทศ สมัครรับคัดเลือกไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี หรือ F acebo ok สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาร าชก าร