ถามอะไรอยู่ได้ คนเขาจะหลับนอน เรื่องเล่าเมื่อคนตอบรับเครื่องโทรพิมพ์ ตะคอกใส่ ในหลวง ร.๙

News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.๙ ทรงงานหนักมาตลอด ๗๐ ปี พระองค์ท่านทรงนึกถึงประชาชนตลอดเวลา พระมหากรุณาธิคุณนั้นเป็นล้นพ้นยิ่งนัก หลายปีมาแล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นำเครื่องโทรพิมพ์มาติดตั้งที่ห้องทรงงานใหม่ๆ เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย ข้าราชสำนักท่านหนึ่งกรุณาเล่าให้ฟังว่า แม้จะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่เสด็จขึ้นห้องพระบรรทม แต่ทรงคอยติดตามข่าวเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ่อยู่อย่างใกล้ชิด

ด้วยทรงห่วงใยราษฎร จึงทรงส่งคำถามผ่านเครื่องโทรพิมพ์ด้วยพระองค์เองถามไปทางหาดใหญ่ว่า น้ำลดแล้วหรือยัง โดยที่ไม่ใครทราบว่าผู้ส่งคำถามมานั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำตอบที่มีผ่านมาทางเครื่องโทรพิมพ์เมื่อเวลาประมาณตีสองตีสาม มีข้อความที่ตอบด้วยความไม่พอใจว่า ถามอะไรอยู่ได้ ดึกดื่นป่านนี้แล้ว คนเขาจะหลับนอน แต่ตอนท้ายของคำตอบนั้นก็ไม่ลืมที่จะบอกด้วยว่า น้ำลดแล้ว

เรื่องเล่าข้างบนนี้เป็นบทความเรื่อง ในหลวงกับประชาชน ที่เขียนโดย ถาวร ชนะภัย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อคราวเกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้นในภาคใต้ พ.ศ.2530 ที่แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงห่วงใยถึงพสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีทุกข์ภัย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน