ธ.ก.ส. ออกมาขออภัย หลังโอนเงินให้ชาวนาขาด

News

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พ..ย. 63 ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 18 พ.ย. 63 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาเปิดเผยถึงกรณีพบข้อผิดพลาดในการโอนเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1 ที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จํานวน 786,380 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 8,387.06 ล้านบาทนั้น

นายสมเกียรติ กล่าวว่า มีเกษตรกรบางรายได้เงินไม่ครบ หรือบางรายได้เงินเกิน เนื่องจากมีการคำนวณเงินชดเชยสลับชนิดข้าว กัน คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าซึ่งได้รับชดเชยส่วนต่าง ตันละ 1,222.36 บาท กับข้าวหอมปทุมธานีที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างตันละ 1,066.96 บาท จึงทำให้มีเกษตรกร จำนวน 409,917 ราย ซึ่งปลูกข้าวเจ้าและข้าวหอมปทุมธานี ไม่ได้รับเงินตามจำนวนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขคือโอนเงินเพิ่มเติมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเจ้าครบตามจำนวน ภายในวันนี้ โดยจะมอบหมายให้สาขาในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร ในกรณีที่ต้องดึงเงินส่วนที่เกินคืนจากบัญชีเงินฝากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ด้วย

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ