นักศึกษาจบใหม่ หางานทำ รีบมาทางนี้

News

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยความคืบหน้า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) ว่า ยังมีตำแหน่งงานเป็นจำนวนมากพร้อมรองรับ จากข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 4 พ.ย.63

มีนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ 4,414 ราย อัตรา ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร 82,767 อัตรา แยกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 43,973 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 10,125 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 8,585 อัตรา มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 19,993 อัตรา และอนุปริญญา 91 อัตรา

มีผู้จบการศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 53,650 คน แยกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี 46,044 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 4,261 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1,177 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 1,639 คน และอนุปริญญา 529 คน ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 2,156 คน

นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมุ่งหวังส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีงานทำ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ซึ่งที่ผ่านมา มีนายจ้าง/สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานเพิ่มช่องทางสมัครร่วมโครงการฯ ผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นจ้างงานเด็กจบใหม่ อีกหนึ่งช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วม อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 สังกัดกรมการจัดหางาน กกจ. เร่งติดตามความคืบหน้า

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางและวิธีการร่วมโครงการฯที่ถูกต้อง แก่นายจ้างและสถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข ให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯโดยเร็วที่สุด รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กกจ. เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน ต.ค.63 ครั้งที่ 1 จำนวน 3,178,163.81 บาท ให้แก่ลูกจ้างตามโครงการฯ ทั้งสิ้น 526 ราย แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ ภาคกลาง 281 ราย ภาคเหนือ 69 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 67 ราย ภาคใต้ 59 ราย ภาคตะวันออก 27 ราย และภาคตะวันตก 23 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และจะจ่ายเงินอุดหนุนของเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 ในสัปดาห์หน้า

ซึ่งหากลูกจ้างท่านใดยังไม่รับเงินให้แจ้งที่ กกจ.ได้ พร้อมแนะนำ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านคลิปวีดีโอ หรืออ่านคู่มือสำหรับผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ก่อนเริ่มลงทะเบียน ซึ่งมีวิธีใช้งานระบบและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมโครงการแจ้งไว้อย่างละเอียด บนหน้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และโมบายแอพพลิเคชั่น จ้างงานเด็กจบใหม่

เจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเพื่ออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารที่แจ้งไว้ หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะสามารถอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการได้ทันที เช่น เอกสารในส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการควรเห็นเลขนิติบุคคล ชื่อและลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามชัดเจน ในส่วนนักศึกษาจบใหม่เอกสารใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ต้องเห็นวุฒิการศึกษาและวันที่จบการศึกษาชัดเจน

อธิบดี กกจ. กล่าว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ตลอดจนต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

ขอขอบคุณที่มา khaosod