นักเรียนทั้งประเทศเคลื่อนไหว ประกาศจุดยืนชัดเจน

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 พ.ย.63 กลุ่มนักเรียนที่เรียกตนเองว่า นักเรียนไท แถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มที่สนามหลวง โดยระบุถึง เหตุผลในการจัดตั้งกลุ่มว่า นับตั้งเเต่วันที่ประชาชนออกมาส่งเสียงเรียกประชาธิปไตย ประชาชนมีความพยายามอย่างมากในการส่งเสียง

เพื่อส่งไปถึงผู้นำรัฐบาลให้ทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนเเต่จนถึงบัดนี้ รัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอใดๆ ที่ทางประชาชนได้เรี ยกร้อ งไปเลยเเม้เเต่ข้อเดียว

ซ้ำร้ายยังกระทำในสิ่งที่ล ะเมิ ดสิทธิมนุษยชน การสลายการชุมนุมของประชาชน การจับเเกนนำเพื่อก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเเก่ประชาชน สิ่งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลได้หมดความชอบธรรมในการบริหารปกครองประเทศโดยสิ้นเชิง เพื่อเป็นการตอบโต้เเละประกาศจุดยืนของประชาชนผู้ไม่ต้องการอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการที่ไม่ชอบธรรม

จึงเชิญชวนกลุ่มคนที่เห็นเฉกเช่ยเดียวกันมาร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้น พร้อมระบุเหตุผลอีกว่า นับตั้งแต่สังคมไทยได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเยาวชน เป็นกลุ่มคนที่ถูกกดทับมาตลอด

ไม่ว่าจะผ่านการลิดรอนสิทธิเสรีภาพจากโครงสร้างรัฐ และสังคม จากการเลี้ยงดูอย่างไร้ความรับผิดชอบของผู้ให้กําเนิดบางคน รวมถึงการไม่แม้แต่จะพยายาม แก้ไขปัญหาของเยาวชนในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนจากรัฐ เพียงเพราะเราอายุน้อยกว่าและอ่อนประสบการณ์ใน ความคิดของผู้ใหญ่

เราเป็นกลุ่มคนที่เขาคิดว่าไม่ควรมีแม้แต่สิทธิในการเเสดงความคิดเห็น เพียงเพราะเขามองว่าเราเป็น เด็กควรจะเดินตามกรอบของผู้ใหญ่ที่โตกว่า ห้ามคิด ห้ามขัด ห้ามถาม เเละห้ามว่า หรือไม่เช่นนั้นก็จะถูก เรียกขานว่าเป็นเด็กไม่สำนึกคุณ เพราะระบบอํานาจนิยมในโครงสร้างสังคมไทย ที่แบ่งแยกความเป็น ผู้น้อย- ผู้ใหญ่ นั้นกดทับเราเยาวชน มานานเหลือเกิน แต่ยุคสมัยได้เปลี่ยนเเปลงไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอํานาจมากเพียงใดก็มิอาจขัดสายธารเเห่งโลกาภิวัตน์ และสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ จากนี้ไป เราจะไม่ทนต่อการใช้อํานาจที่ล้าหลังเหล่านี้มากดทับเรา อีกแล้ว เสียงของพวกเราจะต้องมีความหมายและถูกรับฟัง สิทธิ เสรีภาพของเยาวชนจะต้องถูก รับรองในระบบการเมืองใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยเหตุผลนี้

กลุ่มนักเรียนไทและแนวร่วม จึงขอประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ได้แก่ 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และองคาพยพต้องลาออก 2. ต้องร่างรัฐธรรมนูญที่มีที่มาจากประชาชนและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นของประชาชน หากแต่เป็นเครื่องมือสืบทอดอํานาจของเผด็จการ 3. ต้องปฏิรูปสถาบัน การปฏิรูปในที่นี้ เป็นการปกป้องและทําให้ดีขึ้น มิใช่การล้ มล้า งตามที่บุคคลบางกลุ่มได้กล่าวอ้าง ขณะที่ทางกลุ่มยังระบุด้วยว่า ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นการนําปัญหาที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทั้งหมดมาแก้ไข และจะ เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งจะนําไปสู่การมีสิทธิ เสรีภาพของเยาวชนอย่างที่ ควรจะเป็นต่อไป