บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินเข้า ใครได้บ้าง รีบเช็กเลย

News

ข่าวดีสำหรับผู้อยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพราะทางกรมบัญชีกลางได้ออกมาเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็น 1000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่ม 200 บาท/เดือน ระบบจะจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 1000 บาท/เดือน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 800 บาท/เดือน ตามเดิม

ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ทางกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department