ประชาชนรอรับเสด็จ พระราชินี ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

News

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์ – CPD รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โอกาสนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพลับพลาที่ประทับซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เช่น ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ, ผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน และผักปลอดภัยในโครงการ พร้อมมีพระราชปฏิสันถารประชาชนที่มารอรับเสด็จ

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่อำเภอชะอำ พร้อมมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มีมารอรับเสด็จ

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ – CPD