ประชาชนสงสัย โครงการคนละครึ่ง ใครได้ประโยชน์ หลังเห็นราคาสินค้า

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการใช้จ่ายคนละครึ่งของทางรัฐบาลมากขึ้น แต่กลับพบว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสขึ้นราคาสินค้าเป็นเท่าตัวทำให้ประชาชนได้รับความเดื อดร้ อนหนักกว่าเดิม เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน เพจ สหายโพธิ์ดำ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โครงการจ่ายคนละครึ่ง ร้านขายของฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จากปกติมากเท่าไหร่ดูเอา ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม

โพสต์ดังกล่าว

ขึ้นราคาเกินหน้าเกินตาครึ่งต่อครึ่งเอาเปรียบมากๆ

คนละครึ่งหรือขึ้นมาอีกครึ่งชาวโซเชี่ยลทวงถาม

อย่างไรก็ดีวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบด้วยครับ

อย่างนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ผลประโยชน์เต็มๆ

ขอบคุณ สหายโพธิ์ดำ