ประชาชนแห่กันไป สมัครทำงานที่อิสราเอล

News

ด้วยเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้กำลังซบเซาลง ทำให้มีบริษัท ร้านค้า และโรงงานหลายแห่ง ต้องปิดตัวลงไป ส่งผลให้มีคนตกงานจำนวนมาก หลายคนตัดสินใจ หอบข้าวของย้ายกลับไปตั้งหลักที่ภูมิลำเนา บางคนหันเหเปลี่ยนเส้นทางมาทำการเกษตร แต่ก็ต้องมาเจอกับปัญหาพืชผลราคาถูก อย่างล่าสุดที่ราคาข้าวเปลือกของไทยตกต่ำเหลือเกิน เหลือเพียงกิโลกรัมละ 6 บาท มีราคาเท่ากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ซองเท่านั้น

ซึ่งวันนี้ ก็มีข่าวคราวการแห่ไปสมัครงานที่จังหวัดอุดรธานี โดยกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน สุ่มคัดไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน สัญญาจ้างงาน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน เพศชาย คนหางานแห่สมัครคึกคัก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี มีคนหางานจำนวนมากมายืนรอต่อแถวยาวเหยียด เพื่อยื่นเอกสารสมัครทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี คอยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ตรวจความเรียบร้อยของเอกสาร เพื่อความรวดเร็ว

ตามที่ กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละประมาณ 48,073 บาท

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 ถึง 27 พฤศจิกายน 2540 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดา พำนักอยู่ในรัฐอิสราเอล ไม่เคยทำงานในรัฐอิสราเอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สายตาปกติไม่บอดสี ไม่เสพ สารเสพ ติด ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจหรือผู้ที่หางานไปทำงานต่างประเทศ สมัครรับคัดเลือกไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี หรือ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

ที่มา หมากแข้ง