ปลอมมาก อย่าไปเชื่อ เบอร์แปลกหวังฉกเงินในบัญชี

News

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวแชร์ในสื่อออนไลน์ว่า มีมิจฉาชีพใช้หมายเลขโทรศัพท์ 082-946-4808 ติดต่อพร้อมแจ้งจะโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเข้าบัญชีให้คนละ 2,000 บาท พร้อมถามขอเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขบัญชี จากนั้นจะหลอกขโมยเงินจากบัญชีของผู้หลงเชื่อไปจนหมด กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง


อย่าไปหลงเชื่อเบอร์แปลก

โดยเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหมายเลขที่ไม่สามารถติดต่อได้จริง และยังเป็นข่าวปลอม (Fake News) ที่เคยแชร์ตั้งแต่ปี 2562 ในหลายโอกาส โดยดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์หวังสร้างความน่าเชื่อถือ และความสับสนต่อสังคม เช่น แอบอ้างโอนเงินเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลาง, แอบอ้างโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐ ล่าสุดแอบอ้างโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นต้น

ใครขอเลขบัญชีให้คิดไม่ดีไว้ก่อน

นอกจากนี้ ในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือต่างๆ กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัญชีจากประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น ขออย่าได้หลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อ ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก“สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”