ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเฮ เดือนพฤศจิกายน นี้ เงินเข้า 5 เด้ง

News

ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพราะในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ ผู้ที่มีบัตรในมือราว 14 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 500 บาทต่อคต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่ได้รับสิทธิ

สำหรับวันนี้วันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เงินซื้อสินค้าเข้าแล้วไปใช้สิทธิ์กันได้เลย และได้รับสิทธิ์ อะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ

1.ซื้อสินค้า 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.ค่าเดินรถสาธารณะ 500 บาท

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่าน

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการจะใช้สิทธิ ต้องแจ้งก่อน ที่สำนักงานประปาในพื้นที่บ้านของท่าน

สอบถามรายละเอียด โทร.02-1092345 ในวันและเวลาราชการ