พระราชินีสุทิดาฯ ทรงพระมาลาตราราชวัลลภ ครั้งเสด็จฯทอดพระเนตร ราชวัลลภเริงระบำ

News

ย้อนเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.เมื่อเวลา 17.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ”

ภาพจาก ProGressTH 789

และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ภาพจาก ProGressTH 789

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระมาลาตราราชวัลลภ ซึ่งเป็นหมวกยอดมีตราราชวัลลภด้านหน้า สายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทอง ยอดทรงเปลวพระรัศมี ตราราชวัลลภ เป็นเครื่องหมายราชการแห่งกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาพจาก ProGressTH 789

ขึ้นกับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งหน่วยดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้บัญชาการ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นรองผู้บัญชาการ

ขอบคุณภาพจาก ProGressTH 789