พรุ่งนี้ ลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง รอบเก็บตก เช็กข้อมูลเตรียมตัว

News

สำหรับ โครงการคนละครึ่ง ที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง มาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 แม้ว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านไปแล้ว แต่ความต้องการของประชาชนก็ยังมีอยู่ ล่าสุด ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้จ่ายผ่าน เป๋าตัง ไปแล้วกว่า 2,139.93 ล้านบาท โดยรัฐบาลจ่าย 2,048.37 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 225 บาทต่อครั้ง


ตรวจสอบคุณสมบัติกันอีกรอบ

ร้านที่เข้าร่วมมากมาย มีแรงจูงใจให้ประชาชนลงทะเบียน

ซึ่งมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง กว่า 4.7 แสนร้านค้า และมีคำเตือนจาก กระทรวงการคลัง ว่าประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้วขอให้ติดตั้งแอพพลิเคชัน เป๋าตัง รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563


ผลตอบรับรอบแรกดีเกิดคาด กระตุ้นเศรษฐกิจมากๆ


พรุ่งนี้ลงทะเบียนรอบสอง รอได้เลย

หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ ท่านจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก ทั้งนี้ มีการรายงานว่า โครงการคนละครึ่งลงทะเบียนรอบเก็บตก วันที่ 10 พ.ย. 2563 และวันพรุ่งนี้ 5 พ.ย. 2563 จะเริ่มรู้ตัวเลขของคนที่ถูกตัดสิทธิกรณีลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง ก่อนวันที่ 23 ตุลาคม 2563 แต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หรือคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เพื่อเอายอดมาเปิดโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนรอบเก็บตก