พุทธะอิสระ อัดพระร่วม ชุมนุม ไม่รู้จักแยกแยะชั่วดี

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า สมควร ล่าสุด  วันที่ 11 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวในเพจเฟซบุ๊คหลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) ของ สุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า ช่างไม่รู้จักแยกแยะชั่วดี เสียทีที่ได้บวช ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นภาพนักบวช ออกมาเข้าร่วมประท้วง กับม็อบล้มเจ้าแล้ว ทำให้เศร้าใจ จะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ สู้อุตส่าห์ได้ร่ำเรียนถึง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทย าลัยมหิดล ศาลายา แต่ก็ยังคิดไม่ได้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณอย่างไร แก่พระพุทธศาสนา คนพวกนี้

ช่างไม่มีสำนึก ถึงคุณที่ พระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา มาอย่างช้านาน อีกทั้ง ยังทรงแสดงพระองค์ เป็นพุทธมามกะ มาตั้งแต่ ยุคกรุงสุโขทัย จนถึงรัตนโกสินทร์หากวันนั้น และวันนี้ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์พระประมุขของชาติ ไม่ยอมรับเอาพระพุทธศาสนา มาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งไม่ยอมแสดงตน เป็นผู้ที่นับถือพระรัตนตรัย เป็นสรณะที่พึ่ง วันนี้ พวกคุณพระทั้งหลาย ยังมีโอกาสออกมาเสนอหน้าประท้วงล้มเจ้า อยู่เช่นนี้หรือไม่ และไอ้ที่ได้มีโอกาสเล่าเรียนอยู่นี้ ก็มิใช่ พระมหากษัตริย์ ดอกหรือ ที่ให้ทุนเล่าเรียน เรียกว่ากองทุนเล่าเรียนหลวง คิดสิคิด ในกระโหลกน่ะ มีเยื่อสมองส่วนสำนึกหลงเหลืออยู่หรือไม่

เห็นเขาเรียกร้องสิทธิ์ ก็อยากออกมาเรียกร้องกับเขาบ้าง โดยไม่สำเหนียกว่า สิทธิของภิกษุในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงรับรองเอาไว้ ตามหลักพระธรรมวินัย แล้วอย่ามายกตน เทียบกับสิ่งที่ พุทธะอิสระ ทำ เพราะสิ่งที่ พุทธะอิสระ ทำ ทำเพื่อกำจัด อลัชชีสงฆ์ ที่ใช้ผ้าเหลืองบังหน้า หาผลประโยชน์ รวมหัวกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธ ทุจริตเงินอุดหนุนวัด สิ่งที่ พุทธะอิสระ เรียกร้อง เพื่อต้องการให้รัฐบาล หันมาสนใจปัญหา ที่ลัทธิธรรมกายบิดเบือนพระธรรมวินัย โฆษณาขายบุญ จนชาวบ้านเขาเข้าใจผิดคำว่า บุญ อันเป็นคำสอนหลัก ของพระพุทธศาสนา

 

นอกจากบิดเบือน พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแล้ว ยังอวดอุตริมนุสธ รรม จนถูกพระสังฆราชโจทก์ว่าเป็น อาบัติปาราชิก แต่ก็ยังหน้าด้านอยู่ โดยที่คณะสงฆ์ไม่ยอมทำอะไร

เหตุผลเหล่านี้ต่างหากเล่า ที่ พุทธะอิสระ นำผ้าเหลือง ออกไปสู้ ไปเสี่ยง แล้วคุณพระ ที่ออกมาพูดส่งเดช โดยไม่มีหลักฐานว่า พุทธะอิสระ ไปตั้งกรวย แล้วทำร้ายผู้คนน่ะ เตรียมตัวนำหลักฐาน ไปกล่าวหาในศาลไว้ด้วย ห้าวนัก เดี๋ยวจะจัดให้ แล้วอย่ามาทำคอตก อ้อนวอน ให้ยกโทษให้นะ พวกคิดจะล้มเจ้า คงต้องจัดให้หนักๆ พุทธะอิสระ

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา หลวงปู่พุทธะอิสระ