มาดูคุณสมบัติ ของผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2

News

ใกล้เข้ามาแล้วกับการลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ใครที่พลาดรอบแรก เตรียมตัวรอรอบ 2 ได้เลย โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

นายพรชัย กล่าวต่อว่า ผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง มาก่อน หรือเป็นผู้เคยลงทะเบียน แต่ไม่สำเร็จ จึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีสิทธิคงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิภายใน กำหนด 14 วัน ที่จะนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ

สำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ 2 ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่ใช้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง มาก่อน

เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ ถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ