รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผย คนละครึ่ง เฟส 3 มาแน่นอน

News

ข่าวดีสำหรับผู้ที่พลาดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ โครงการคนละครึ่งทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพราะในที่ประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบแล้ว โดยสาระของร่า งกฎฆมายคือการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศที่และถูกใช้บริการในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ตอนหนึ่งถึงโครงการคนละครึ่ง ว่า โครงการคนละครึ่ง ได้รับการตอบสนองด้วยดี ซึ่งตนได้แจ้งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ถึงการต่ออายุมาตรการ ในระยะสอง และจะมีในระยะสาม เพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้ในดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจของประเทศ ยอมรับว่าดีขึ้น เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ปัจจัยภายนอก ที่การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบนั้น ยังทำไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

นายอาคม ชี้แจงด้วยว่า ผลกระทบทำให้การเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งได้หารือกับหน่วยงานของกระทรวงการคลังต่อการจัดเก็บรายได้ นั้นต้องพิจารณาแผนปฏิรูปภาษี เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได้ที่ครอบคลุม ได้แก่ การเพิ่มขีดการแข่งขัน, การอำนวยความสะดวก การลดภาระทางธุรกิจที่สนุบสนุนทิศทางในอนาคต, การแพทย์และสาธารณสุข และการบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะพิจารณามาตรการลดหย่อนต่างๆ ในสังคม

อย่างไรก็ตาม สำหรับ โครงการคนละครึ่ง เฟส3 มาแน่ หลัง อาคม เผยต่อที่ประชุมวุฒิสภา ชงนายกฯแล้ว เผยผลตอบรับดี