รัฐเคาะ วันจ่าย ค่าประกันข้าวให้ชาวนาแล้ว

News

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประกันรายได้ชาวนาและเกษตรกรปลูกยางพารา จำนวน 6.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง วงเงิน 10,042 ล้านบาท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ จะมีการเชิญธนาคารพาณิชย์และแบงก์ชาติ มาเจรจาในการผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ในการปล่อยสินเชื่อให้กับโรงสี เพื่อเร่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกร และมีการสรุปเงินส่วนต่าง ๆ สำหรับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว

ชาวนามีเฮ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564

1. จ่ายเงินวันไหน

จะจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

2. ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

3. เกษตรกรที่มีสิทธิ์

หลังรอมานาน

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

4. ราคาประกันของข้าว 5 ชนิด

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,911 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,137 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,222 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน ส่วนต่างตันละ 1,066 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ส่วนต่างตันละ 2,084 บาท


รัฐจะจ่ายเงินสักที

โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา

1. วันที่ได้รับเงิน

คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2563

2. ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

3. เกษตรกรที่มีสิทธิ์

เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

4. ราคาประกันยาง

ราคายางที่ประกันรายได้ กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดี อยู่ที่ 60.00 บาท/กิโลกรัม

น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม

ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม

ส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน, ยางก้อนถ้วย 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% และคนกรีด 40%