รัฐเตรียมขยายเวลาเพิ่มเงินพิเศษ บัตรคนจน ปี 64

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยังคงยืนยันว่าจะไม่ให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่อาจตัดสินใจ ขยายเวลาการเติมเงินใช้จ่ายในบัตร คนละ 500 บาท เพื่อไม่ให้ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนหลายมาตรการ

ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลัง เตรียมทำประกันภัยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐบาลจ่ายเบี้ยประกันให้ เพื่อให้ประชาชนฐานรากได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยส่วนประชาชนทั่วไปรัฐบาลมีแนวทางเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษี ด้วยการเพิ่มค่าลดหย่อนทางภาษีในการเก็บเบี้ยประกันสุขภาพให้เทียบเท่ากับเบี้ยประกันชีวิต

นอกจากนี้ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจำเป็น 500 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงธันวาคม 2563 นี้

ต่อมา เมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอครม.พิจารณาขยายมาตรการเติมเงินพิเศษ 500 บาทต่อไปอีก (จากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวออกมาอีกครั้งเร็วๆนี้

ในส่วนออง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันสามารถใช้ได้ทั้งหมด 5 สิทธิ/เดือน ดังนี้

1 วงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลเพิ่มให้พิเศษจากเดิมคนละ 200-300 บาท ได้เป็นคนละ 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2 วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาท

3 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ 230 บาท กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิได้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด