วันที่ 22 พ.ย. นี้ เงินเข้ารอบใหม่ กลุ่มไหนได้บ้าง เช็กเลย

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ขะมิวชะปูดขะมิวชะปราส เลยทีเดียว ล่าสุด วันที่ 18 พ.ย. 2563 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีก รมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิ ก า รเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 โดยผู้พิ ก า รที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) และผู้พิ ก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิ ก า รเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิ ก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิ ก า ร 800 บาทต่อเดือน

ในเดือน พ.ย. 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิ ก า รเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 สำหรับในส่วนของผู้ พิ ก า ร ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ยความพิ ก า รเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 22 พ.ย. 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิ ก า รเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 ถึง ก.ย. 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกก รมบัญชีกลาง กล่าว

ประกาศดังกล่าว