สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สนพระทัยจักสานป่านศรนารายณ์ อาชีพพระราชทาน สมเด็จพระพันปี

News

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพลับพลาที่ประทับซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เช่น ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (พิเศษ) จักสานป่านศรนารายณ์ (ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือน และผักปลอดภัยในโครงการ เช่น มะเขือเทศ กระเจี๊ยบ มะกรูด จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

ในการนี้ ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ย้ายออกจากพื้นที่ใช้ประโยชน์ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง โดยไม่ได้รับอนุญาต และย้ายไปอยู่อาศัยในที่ดินสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการฯ จำนวน 15 ราย และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ

ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ เป็นอาชีพพระราชทานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหุบกะพงได้ทดลองนำเส้นป่านศรนารายณ์ ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจำนวนมาก นำมาเป็นวัตถุดิบ และสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หมวก กระเป๋า รองเท้า ที่รองแก้ว เข็มขัด เพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

และต่อมาได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีความประณีตจนสามารถสร้างชื่อเสียงด้านหัตถกรรมไทยให้กับกลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์สหกรณ์หุบกะพง กลายเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานจาก “ป่านศรนารายณ์” จวบจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ กลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกะพงต่อเนื่องมายาวนานเกือบ 50 ปี และได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ให้มีรูปแบบ สีสันที่ทันสมัย จนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย