สวัสดิการพื้นฐาน แต่ต้องแย่งกันใช้ กรรชัย ถาม รฐบ.

News

สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐแจกเงิน 3,000 บาท เพื่อให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยที่ทางภาครัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งประชาชนออกเอง ซึ่งหลังจากที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนปรากฏว่าได้กระแสตอบรับดี แต่ก็มีคำถามว่าทำไมโครงงานนี้ถึงไม่ให้ประชาชนทั้งประเทศ ทำไมต้องมาแย่งกันลง


หนุ่ม กรรชัยชวนฝั่งรัฐบาลมาอธิบาย

(19พ.ย.63) ทางด้านรายการ โหนกระแส พิธีกรหนุ่ม กรรชัย ได้นำนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมชี้แจงให้ข้อมูล ว่าทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงไม่ได้ทุกคน


นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

– โครงการ 1 คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้มองว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่มาก รัฐจะให้เพิ่มเดือนละ 5 ร้อยบาทเป็นเวลา 3 เดือน

-โครงการที่ 2 คือโครงการคนละครึ่งจำนวนคนประมาณ 10 ล้านคน เป็นกลุ่มนี้รายได้ปานกลาง ไม่ได้มีรายได้สูง ซึ่งรัฐจะได้เข้าไปช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และกระตุ้นช่วยร้านค้า แต่ทางรัฐก็จะเปิดโครงการเฟส 2 อย่างแน่นอน

ขอให้ประชาชนแบ่งโครงการกันใช้ อย่ารุมโครงการเดียว

– โครงการที่ 3 ช้อปดีมีคืน เป็นกลุ่มคนฐานภาษีประมาณ 4 ล้านคน คนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนรัฐมองว่าไม่ต้องลงทะเบียนคนละครึ่งหรอก รัฐจึงมองหาโครงการลดหย่อนภาษีให้ ไปซื้อของแล้วขอใบกำกับภาษีไปยื่นในปี 64 ได้ ซึ่งรัฐมองว่าได้กระจายโครงการให้ประชาชนได้ครึ่งประเทศแล้ว

คำตอบแบบนี้เลย


คำถามจากทางบ้าน

ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนสงสัยว่าแต่ละโครงการสร้างห นี้ ให้แก่ประเทศ โดยคนไทยทุกคนต้องร่วมกันจ่ายภาษีชดใช้ค่าใช้ตรงนี้แต่ทำไมสวัสดิการขั้นพื้นฐานแบบนี้ ถึงไม่ได้รับทุกคน แต่ต้องแย่งเพื่อให้ได้มา