สำนักนาย กฯ เพิ่ม ชุดรับแขกหลุยส์

News

เป็นอีกหนึ่งเรืท่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม และต้อง ว่า ตามนั้น  มีรายงานว่า เมื่อววันนี้ พฤศจิกายน 2563 จากทำเนียบรั ฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการนายกรั ฐมนต รี (สลน.) ออกประกาศจัดจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน โดยเป็นงานของ กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปล อดภั ย จำนวน 10 รายการ

เป็นงานจ้างทำ “ชุดรับแขกหลุยส์” จำนวน 3 ชุด รวมทั้งสิ้น 42 ตัว โดย สลน.ระบุว่า เป็นครุภัณฑ์เพื่อใช้ในภารกิจรับรองแขกประจำห้องรับรองต่างๆ ภายในตึกบัญชาการ 1 โดย สลน.กำหนดราคากลางไว้ที่ 1,200,540 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2564

สลน.ยังกำหนดขอบเขต “ชุดรับแขกหลุยส์” 10 รายการ จำนวน 3 ชุด ไว้ดังนี้

1.”เก้าอี้หลุยส์พนักพิงสูง” แบบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว ราคาต่อหน่วย 55,250 บาท รวมราคา 110,500 บาท ขนาด กว้าง 71 เซนติเมดร ลึก 62 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร 2. “โซฟาหลุยส์พนักพิงสูง” แบบ 3 ที่นั่ง 1 ตัว ราคาต่อหน่วย 106,250 บาท รวมราคา 106,250 บาท ขนาดกว้าง 220 เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร สูง 98 เซนติเมตรโดย 2ชุดแรก ต้องแกะสลักลวดลายที่ขา และพนักพิงสไตล์ฝรั่งเศส วัสดุทำจากไม้บีซ ที่ผ่านการอบไล่ความชื้น ป้องกันการหดและแตก ทำสี “มะฮอกกานีเข้ม” หุ้มผ้าที่ทอจากโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนและไหมเพิ่มความเงางาม โดยฟองน้ำที่เบาะ และพนักพิงกรุด้วยโฟมที่ผ่านการทดสอบ (Rub test)”

ชุดที่ 3 “โต๊ะกลางหลุยส์” 1 ตัว ราคาต่อหน่วย 43,350 บาท รวมราคา 43,350 บาท ขนาดกว้าง 125 เซนติเมตร ลึก 69 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร ชุดที่ 4 “โต๊ะข้างหลุยส์” 2 ตัว ราคาต่อหน่วย 31,450 บาท รวมราคา 62,900 บาท ขนาดกว้าง 56 เซนติเมตร ลึก 56 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร แกะสลักรอบตัว ท็อปไม้ (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) วัสดุทำจากไม้บีซ (ที่ผ่านการอบไล่ความชื้น ป้องก้นการหดและแตก) ทำ “สีมะฮอกกานีเข้ม” เคลือบแลกเกอร์ป้องกันผิวไม้แบบกี่งเงากี่งด้าน

ขณะที่ชุด 5 “โต๊ะคอนโซลหลุยส์” 1 ตัว ราคาต่อหน่วย 33,000 บาท รวมราคา 33,000 บาท (อเนกประสงค์ สำหรับวางทีวี) ท็อปไม้ มีลิ้นชัก วัสดุทำจากไม้ “มะฮอกกานี” (ที่ผ่านการอบไล่ความชื้น ป้องกันการหดและแตก) ทำสีมะฮอกกานีเข้ม เคลือบแลกเกอร์ป้องกันผิวไม้แบบกึ่งเงากึ่งด้าน ขนาดกว้าง 100 เซนติเมตร ลึก 53 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

ส่วน ชุดที่ 6 “เก้าอี้หลุยส์พนักพิงสูง” แบบ 1 ที่นั่ง 2 ตัว ราคาต่อหน่วย 41,000 บาท รวมราคา 82,000 บาท ขนาดกว้าง 71 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร ชุดที่ 7 “เก้าอี้หลุยส์พนักพิงสูง” แบบ 1 ที่นั่ง 8 ตัว ราคาต่อหน่วย 25,000 บาท รวมราคา 200,000 บาท ขนาดกว้าง 64 เซนติเมตร ลึก 68 เซนติเมตร สูง 97 เซนติเมตร

ชุดที่ 8 “เก้าอี้หลุยส์พนักพิงสูง” แบบ 1 ที่นั่ง 8 ตัว ราคาต่อหน่วย 15,000 บาท รวมราคา 120,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ลึก 52 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร ชุดที่ 9 “โต๊ะข้างหลุยส์” (ทรงกลม) 9 ตัว ราคาต่อหน่วย 15,000 บาท รวมราคา 120,000 บาท ขนาดกว้าง 56 เซนติเมตร ลึก 56 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร และชุดที่ 10 “เก้าอี้หลุยส์พนักพิงสูง” แบบ 1 ที่นั่ง 8 ตัว ราคาต่อหน่วย 32,000 บาท รวมราคา 256,000 บาท ขนาดกว้าง 86 เขนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตรสูง 95 เซนติเมตร

ทั้ง 5 ชุด ต้องแกะสลักลวดลายที่ขา และพนักพิงสไตล์ฝรั่งเศส วัสดุทำจากไม้บีซ (ที่ผ่านการอบไล่ความชื้น ป้องกันการหดและแตก) ทำสี “มะฮอกกานีเข้ม” หุ้มผ้าที่ทอจากโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนและไหมเพิ่มความเงางาม โดยฟองน้ำที่เบาะและพนักพิง กรุด้วยโฟมที่ผ่านการทดสอบ (Rub test)

สำหรับ ตึกบัญชาการ 1 ก่อนหน้านั้น มีการใช้งบประมาณปรับปรุงกว่า 169 ล้านบาท เช่น ห้องรับรองแขกชั้น 1 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ห้อง 501 ห้องประชุม 301 และ 302 รวมถึงห้องประชุมย่อยอีกประมาณ 3 ห้อง และยังมีห้องทำงานและคณะทำงานรองนาย กรัฐม นตรี รวมถึงห้องทำงาน และคณะทำงานรั ฐมนตรี ประจำสำนักนาย กรัฐมนตรี ที่ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ซึ่งเป็นห้องทำงานของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี