เกษตรผู้ปลูกข้าวเช็กเลย ทางธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เข้ามาแล้ว

News

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเตรียมเฮได้เลย เพราะทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โดยทางธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 งวดที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ซึ่งตัวเกษตรกรเอง สามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐผ่าน เว็บไซต์ ธ.ก.ส. หรือ ตามลิงก์นี้ chongkho.inbaac.com โดยระบบจะให้กรอกเพียงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากเงินเข้าระบบจะมีข้อมูลแจ้งสถานะการโอนเรียบร้อย

ส่วนต่างประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิด จะได้รับเงินส่วนต่างดังนี้

1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15000 บาท (ไม่เกิน 14 ตัน) ส่วนต่างตันละ 2911 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 40756 บาท

2 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14000 บาท (ไม่เกิน 16 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 2137 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 34199 บาท

3 ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10000 บาท (ไม่เกิน 30 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 1222 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 36670 บาท

4 ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11000 บาท (ไม่เกิน 25 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 1066 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง 26674 บาท

5 ข้าวเหนียว ประกันรายได้ตันละ 12000 บาท (ไม่เกิน 16 ตัน)

ส่วนต่างตันละ 2084 บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด 33349 บาท