เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ ทักทาย ถ่ายรูปกับประชาชนใกล้ชิด อย่างมีความสุข

News

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 12 พ.ย. เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพ หลังเสร็จพิธีโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับ ทำให้ประชาชนที่รอเฝ้าต้อนรับมีความสุข ที่ได้เข้าใกล้พระองค์อย่างใกล้ชิด และทรงเป็นกันเองกับประชาชน

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถวายผ้าไตรวัดไตรมิตรฯ

ทั้งนี้ ประชาชนต่างปราบปลื้มที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทรงเป็นกันเองกับประชาชน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ