เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

News

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีๆ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 – เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เผยว่า วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ขอบคุณที่มาจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี