เช็กเลย เงินอุดหนุนบุตร เข้าแล้ววันนี้

News

สำหรับคุณแม่ที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เพื่อรับเงินเดือนละ 600 บาท และรอการโอนเงินช่วยเหลือทุกเดือน ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานแจ้งเตือนว่า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะมีการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร

โดยมีผู้ส่งคำขอ เงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,875,565 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,289,837,400 ล้านบาท แบ่งเป็น

– จ่ายตรงรอบ จำนวน 1,875,565 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,125,339,000 บาท

– จ่ายตำเบิก จำนวน 274,227 ราย เป็นจำนวนเงิน 164,498,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.63)

ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยการให้เงินการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

– ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

– กดค้นหาข้อมูล

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด

อย่างไรก็ตาม แม่ๆอย่าลืมไปเช็กเงิน อุดหนุนบุตรแรกเกิด กันนะคะ

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์