เป็นบุญตาชาวไทยแล้ว ชมห้องพระบรรทม กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

News

นับเป็นบุญตาของประชาชนชาวไทยยิ่งนัก ที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานอนุญาตเปิดให้ชมห้องพระบรรทม ขนาดเล็กกะทัดรัด ตกแต่งเรียบง่าย

ซึ่งภายในมีเพียงพระแท่นบรรทม ชั้นวางของ ตุ๊กตาที่ทรงโปรด และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เอง ส่วนห้องทรงงานด้านนอกที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ ก็มีโต๊ะทำงาน 1 ตัวกับเก้าอี้เท่านั้น โดยพระองค์ทรงยึดหลักความพอเพียงตามรอย ทูลกระหม่อมพ่อ ในหลวงร.๙

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ห้องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี