เป็นบุญที่ได้มา เจ้าคุณพระสินีนาฏ เขียนข้อความที่ระลึก สักการะพระธาตุช่อแฮ

News

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปถวายเทียนเป็นพุทธบูชา ผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โอกาสนี้ เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยังได้โพสต์รูปภาพข้อความที่ระลึก โดย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ความว่า “เป็นบุญที่ได้มาสักการะ บูชา พระธาตุช่อแฮ คู่บ้านคู่เมือง ขออนุโมทนากุศลกับทุกๆท่านโตยเน้อเจ้า สินีนาฏ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ๑๕ พ.ย. ๖๓”

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ขอบคุณที่มาจาก เพจ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี