เมื่อวานใครลงคนละครึ่งไม่ทัน มีลุ้นตกหล่น เช็คที่นี่เลย

News

เรียกได้ว่าเต็มแต่เช้า คนละครึ่ง ใครไม่ทันรอลุ้นเก็บตกรอบถัดไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งในวันนี้ 19 พ.ย. 63 จำนวน 722,598 สิทธิ โดยเป็นการรวบรวมสิทธิคงเหลือจากผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในรอบที่ผ่านมา โดยลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com เริ่มตั้งเวลา 06.00 – 23.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน

โครงการยอดนิยมในขณะนี้

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ และการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนกว่า 7 แสนสิทธิเพิ่มเติมในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ล้านคน


เมื่อวานผิดกันค่อนประเทศ

จากการตรวจสอบในเวลา 07.20 น. วันนี้ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากสิทธิของโครงการเต็มแล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถรอลงทะเบียน ในครั้งถัดไป หากยังมีผู้ได้รับสิทธิแต่ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วันตามเงื่อนไขที่กำหนด กระทรวงการคลังก็จะนำมาเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อให้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการครบ 10 ล้านคน


รอเลย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ซึ่งจะได้ข้อสรุปในเดือนธันวาคมนี้ ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย