เลขขบวนรถไฟฟ้า เครื่องบิน และรถยนต์พระที่นั่ง

News

ใกล้เข่ามาเรื่อยๆ สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ใครที่ยังไม่ได้ตัดสิรใจว่าจะซื้อเลขอะไรดี เราได้รวบรวม เลขมงคล ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มาให้ทุกคนแล้วค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63

ขบวนหมายเลขรถไฟฟ้า : 44

ตู้ประทับหมายเลข : 1088 – 108 – 088 – 10 – 08 – 80

เสด็จฯออกทางประตูหมายเลข : 4

เลขเครื่องบินพระที่นั่ง จ.อุดรธานี : 90411

เลขรถยนต์พระที่นั่ง : 9904