เลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ขณะเสด็จไปอุดรธานี

News

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ช่วงเวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จ.อุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

จากนั้น พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น รับการถวายความเคารพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แล้วทรงพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมทั้งได้เปล่งเสียงทรงพระเจริญ

เมื่อประชาชนทราบข่าว การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัด ต่างรอที่จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมี โดยประชาชนเดินทางมาจากทั้ง 20 อำเภอ ส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายจีน

จากการที่มีประชาชนเดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จเป็นจำนวนมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดอาหารพระราชทานและหน่วยแพทย์ ทั้งยังมีจิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ด้วยทรงถือว่า “ประชาชนคือแขกของพระองค์

คลิป

ขอบคุณ Thai PBS