เฮลั่นอีกรอบ เงิน 1,000 บาทเข้าแล้ววันี้ ใครได้บ้าง เช็คเลย

News

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน เพจ สวัสดิการ ทันข่าว 4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้มีจ่ายเงินค่าตอบเเทน อสม. เข้า1,000 บาท 13 พศจิกายน 2563 จ่ายตรงเข้าบัญชี ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเงินพิเศษวันนี้ด้วยจ้า อย่าลืมไปเช็กกันนะ  สำหรับ อสม.นั้น หลายคนอาจคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ชาวบ้านธรรมดา แต่ที่จริงแล้ว อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นั้นคือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


อสม.เข้าชุมชน


ตรวจสอบเงินให้ชาวช้าน


เงินใครเข้าแล้วบ้าง


ดังนี้เลย

โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการการฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ