โครงการคนละครึ่ง ประกาศข่าวดี

News

ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ที่ร่วมโครงร้านค้าคนละครึ่ง เพราะล่าสุดกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดระบบใหม่ในการโอนเงินให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จากเดิมที่โอนให้ในวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยหาบเร่ แผงลอย มีเงินทุนหมุนเวียนทุกวัน โดยจะเริ่มโอนเงินในวันหยุด ตั้งแต่วันนี้ (14 พ.ย.) เป็นต้นไป

ในส่วนยอดที่ลูกค้าใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าจะได้รับยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนทุกสิ้นวัน ในช่วง 02.00-06.00 น. ตามระบบชำระเงินของธนาคาร สำหรับยอดที่ภาครัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ร้านค้าจะได้รับในวันถัดไป ในช่วง 17.30-19.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุด

ล่าสุด ข้อมูล ณ 13 พ.ย.63 เวลา 12.00 น. มียอดการใช้จ่ายสะสม 13,764 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่ง