โรงงานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันปิดตัว ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 300 ชีวิตตกงานทันที

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้รับรายงานว่า แหล่งข่าวจากทางผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.อ่าวลุก และ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เปิดเผยว่า ทางโรงงานได้เรียกประชุมพนักงาน พร้อมกับแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.เป็นต้นไป ทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ประกาศหยุดชั่วคราว รวมเวลาประมาณ 2 เดือน โดยจะเปิดทำการอีกครั้งประมาณปลายเดือนมกราคม ส่วนสาเหตุเกิดจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พนักงานกว่า 300 ชีวิตต้องตกงานกะทันหัน

แหล่งข่าวรายเดิม ยังระบุว่า เป็นไปตามความคาดหมายว่า ทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่จะปิดกิจการ เนื่องจากที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องทำให้ทางชุมนุมสหกรณ์ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก และต้องประกาศหยุดกิจการชั่วคราวในวันนี้ ทางพนักงานทุกคนก็เข้าใจดี และมีผล

กระทบบ้างกับพนักงานบางคน แต่ไม่มากนักเนื่องจากส่วนใหญ่ เป็นชาวสวนปาล์มน้ำมัน มีสวนปาล์มและสวนยางพาราประกอบกิจการอยู่แล้ว พอจะมีรายได้บ้าง เพื่อรอวันที่ทางชุมนุมสหกรณ์กลับมาเปิดทำการอีกครั้งในต้นปีหน้า

สำหรับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำปาล์มโดยรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร เป็นหลัก โดยที่ผ่านมามีผลประกอบการกำไรปีละไม่ต่ำกว่า 2 ถึง 3 ร้อยล้านบาท แต่มาระยะหลังต้องประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน ทำให้ทางชุมนุมสหกรณ์ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหนี้สินหลายสิบล้านบาท จนต้องปิดกิจการชั่วคราวในวันนี้เนื่องจากขาดสภาพคล่อง