ในหลวง – พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินที่พัทลุง ฉลองพระองค์ทรงภูษาผ้าไหมปักลายปาเต๊ะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง ณ วัดควนปรง ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานตรัง อย่างเป็นกันเอง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

โดยพสกนิกรที่เดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จต่างปลื้มปีติ เมื่อเห็น พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหม และทรงภูษาผ้าไหมปักลายปาเต๊ะ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปักษ์ใต้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์