ไม่ต้องไปธนาคาร กู้ 50,000 ผ่านมือถือได้แล้ว ตลอด 24 ชม.

News

ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน นาย วิทัย รัตนากร เผยว่า ภายใต้นปี 64 ทางธนาคารออมสิน จะทำการ เปิด โครงการ ปล่อย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ผ่านทาง โมบาย แบงกิ้ง Mobile banking แอปพลิเคชัน Mymo เพื่อที่จะ ออกมาสู้ กับบรรดาหนี้นอกระบบและสถาบันการเงินรายย่อย Micro finance ภายใต้ แอปพลิเคชัน MYMO ที่ใน ปัจจุบัน มีผู้ใช้ แอปพลิเคชัน Mymo มากกว่า 8 ล้านคน

ซึ่งใน ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น แอปพลิเคชัน MYMO นั้นทำได้แค่ ตรวจสอบ การทำ ธุรกรรม ทางการเงิน เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้มี การทำธุรกรรม ในรูปแบบของการขอเงินให้กู้ยืมผ่านแอป

การขอเงินให้กู้ยืม จากธนาคาร ออมสิน ผ่านทาง แอปพลิเคชัน MYMO นั้นเป็น ครั้งแรกในระบบ ของทางธนาคารออมสิน โดยผู้ที่ขอกู้นั้นไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารอีกเพราะจะมีการยืนยัน ตัวตน ในการ ขอ สินเชื่อ บน โทรศัพท์ มือถือ ได้ใน ทันที

รวมไปถึง การซื้อ ข้อมูล จาก ธนาคาร อื่น เพื่อ พิจารณา การอนุมัติสินเชื่อเงินให้กู้ยืม เมื่อทาง ธนาคาร อนุมัติ เงินให้กู้ยืม แล้วการลงนามสัญญาจะเป็นไปในลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ภัยทางเศรษฐกิจโดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

จำนวนเงินให้กู้

ผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ผู้มีรายได้ประจํา ให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

หมายเหตุ : สำหรับใครที่กำลังต้องการกู้เงิน หรือมีญาติพี่น้อง คนรู้จักกำลังจะยืมเงินคุณสามารถแชร์ข่าวนี้ได้เลย เพราะตอนนี้ธนาคารออมสินเปิดให้กู้เงินโดยยื่นผ่านมือถือได้ง่ายๆ แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน แถมปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยสินเชื่อที่ว่านี่ก็คือ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากอนุมติเงินกู้สูงสุดรายละ 5 หมื่นบาท วงเงินปล่อยกู้รวมสูงถึง 10,000 ล้านบาท

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน