ไม่อยากพลาดสิทธิ์ เฟส 2 อ่านเงื่อนไข 7 ข้อด่วน

กระแสความสนใจของประชาชน (24 พ.ย.) ยังคงติดตามความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง ซึ่งกระทรวงการคลัง ภายใต้การนำของ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้กล่าวในงานสัมมนา สรุปได้ 7 ข้อ ดังนี้

1. กระทรวงการคลัง พิจารณาโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ทั้งวงเงินงบประมาณ และสิทธิ์ผู้ที่จะได้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม อาจไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งจะง่ายต่อการใช้สิทธิต่อเนื่อง

3.ให้ธนาคารกรุงไทย ดูยอดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา ใช้ประเมินสิทธิที่จะให้ในเฟส 2 เพิ่มเติม


ก่อนลงทะเบียนต้องรู้เงื่อนไขก่อน

4. หากมีการเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 มากกว่าเฟสแรก จะมีการเพิ่มวงเงินหรือท็อปอัพให้คนที่ได้คนละครึ่งเฟสแรกอัตโนมัติ

5. พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ยาวมากขึ้น ซึ่งอาจยาวไปถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้า

6. อาจจะเพิ่มเป็น 14-15 ล้านคน ซึ่งสิทธิที่จะขยายให้กรุงไทยไปเซอเวย์แล้ว ว่าคนเข้ามาลงทะเบียนที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหน

7. คาดว่าจะสามารถสรุปและเสนอ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจาก CO VID ต้นเดือนธันวาคม 2563 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)


คนละครึ่งยอดฮิต

ทั้งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุยอดการใช้จ่ายภายใต้โครงการคนละครึ่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2563 มูลค่าการใช้จ่ายรวม 23,023 ล้านบาท การใช้จ่ายรวมดังกล่าวเป็นส่วนของประชาชนใช้จ่ายเองกว่า 11,747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 และรัฐสมทบกว่า 11,275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า 782,000 ร้านค้า

ไม่พลาดแน่

เช็คกระแส คนละครึ่ง โครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ส่งผลให้เม็ดเงินกระจายสู่ประชาชนและร้านค้าชุมชนต่างๆ รวมถึงหาบเร่ แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดตรังมีการใช้จ่ายกว่า 400 ล้านบาท อันดับ 2 ของเมืองรอง อันดับ 10 ของประเทศ

ว่าที่ร้อยเอกปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง เป็นมาตรการหนึ่งที่ออกโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งนั้นทางรัฐบาลจะออกให้ผู้ได้รับสิทธิ 3 พันบาท และประชาชนที่ได้รับสิทธิออก 3 พันบาท รวมแล้ว 6 พันบาท เพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ตามร้านค้า แผงลอย ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในส่วนของประชาชนที่ได้รับสิทธิจะสามารถใช้ได้วันละ 150 บาท จนกว่าจะครบ 3 พันบาทตามที่ระยะเวลากำหนด