4 กลโกง โครงการ คนละครึ่ง

News

จากที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการเอาผิด 2 ร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง หลังพบมีพฤติกรรมทุจริต ด้วยวิธีการทำรายการซื้อขาย แต่ไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าออกไปจริง จึงสั่งระงับการใช้ระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน และจัดการยึดเงินคืนกลับมาทั้งหมด พร้อมขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าร่วมโครงการอีก พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดเผยถึงวิธีการทุจริตที่ร้านค้ารวมหัวกับลูกค้าเพื่อดึงเงินจากรัฐมาใช้แบบฟรีๆ

ล่าสุด ได้มีการเปิดเผยกลโกงในวิธีที่สามารถเกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้ ดังนี้

1. เบิกเป็นเงินสด

กลโกง: ร่วมกันโกงทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ซื้อทำทีชำระเงินผ่าน G-Wallet เข้าร้านค้าโดยไม่ได้มีการซื้อขายของจริง จากนั้นร้านค้าคืนเป็นเงินสดให้ แล้วนำวงเงิน 150 บาท มาแบ่งกันแล้วแต่ตกลงหัวคิว วินทั้งคู่

การดำเนินการ: รัฐสามารถตรวจสอบผ่านการทำรายการได้ อาทิ การชำระเงินผิดปกติหรือไม่ ผู้ซื้อจ่ายเงินยอดซ้ำ ยอดเดิม ร้านเดียว หรือไม่

2. จ่ายครึ่ง ก็รับของครึ่ง

กลโกง: ร้านค้าลดปริมาณสินค้าหรือบริการให้น้อยลง โดยอ้างว่าผู้ซื้ อจ่ายราคาครึ่งเดียว ทั้งที่จริงแล้วอีกครึ่งนั้นรัฐจ่ายให้ร้านค้าได้รับเงินเต็มจำนวน ไม่ได้ถูกหักแต่อย่างใด

การดำเนินการ: ผู้ซื้ อปกป้องสิทธิ์ตนเอง ด้วยการไม่สนับสนุน ไม่ซื้ อสินค้าหรือบริการ และสามารถแจ้งตำรวจ หรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เข้ามาตรวจสอบได้

3. ขึ้นราคา ร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงจากเดิม เพราะเห็นว่าลูกค้าเยอะขึ้น และจ่ายเงินเพียงครึ่งเดียว คงไม่มีใครว่าอะไร แต่ตัวร้านค้ากลับได้กำไรเท่าตัว

การดำเนินการ: ผู้ซื้ อปกป้องสิทธิ์ตนเอง ด้วยการไม่สนับสนุน ไม่ซื้อสินค้าหรือบริการ และสามารถแจ้ ง ตำ รว จ หรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เข้ามาตรวจสอบได้

4. ไม่มีร้านจริง กลโกง: ลงทะเบียนร้านค้าปลอม ทั้งที่ไม่มีร้านค้าจริง ตั้งร้านค้าหลอก โดยปกติไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการใดโดยตรง

การดำเนินการ: ในขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้า ธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้ลงพื้นที่ไปตร วจสอบว่าร้านค้ามีตัวตนจริงหรือไม่ ซึ่งแม้หากมีช่องว่างให้ตบตาได้ แต่ธุรกรรมการทำรายการต่างๆ จะเป็นตัวบ่งชี้ได้อยู่ดี

อย่างไรก็ตาม ขอให้ร้านค้าที่ร่วมโครงการ คนละครึ่ง ทำตามก ฏของมา ตรการ หากพบว่าโกงจะถูกดำเนินคด ีแน่นอน

ขอบคุณ คนละครึ่ง