กรุงเทพฯ ประกาศฉบับเต็ม คุม 4 พื้นที่ เฝ้าระวังเข้มงวด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณี การแพร่ยของ CV-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร โดยพบผู้ติดหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดกลางกุ้ง และแรงงานที่อาศัยอยู่ในหอพักใกล้กับตลาด ซึ่งต่อมาพบผู้ติด ในหลายจังหวัดที่อยู่รอบๆ พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง ซึ่งใน กทม. พบผู้ติดแล้ว 4 ราย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ประกาศดังกล่าว

ล่าสุด ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าร ะวั งและคว บคุมการแพร่ของ CV-19 ใน 4 พื้นที่อันตรายที่ต้องควบ คุม ป้องกัน Super Spreader ดังนี้

ตลาด ตลาดน้ำ ตลาดนัด ต้องสวมหน้ากาก 100% ควบคุมทางเข้า-ออก เว้นระยะห่างของแผง ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

ประกาศดังกล่าว

สวนสาธารณะ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการออกกำลังกาย ไม่ให้แออัด งดการรวมกลุ่ม และจัดระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน

วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละศาสนา

สถานบันเทิง ผั บ บาร์ คาราโอเกะ เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 2 เมตร หรือมีฉากกั้น งดเต้น งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ควบ คุมไม่ให้แออัด

สำหรับหน่วยงานใดที่จะจัดงานที่มีการรวมคนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบ คุม ที่สำนักอนามัย กทม. ก่อนจัดงาน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันและกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ