กลับบ้านก่อนนะลาแล้วบ่อวิน หนุ่มเศร้า ไม่คิดว่าจะมาถึงคิวตัวเอง

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและต้อ งบอกว่า เป็นกำลังใจให้

ล่าสุด หลังจาก  ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้เ ผยภ าพ พร้อมข้อความระบุว่า

ลาแล้ว บ่อวิน ไม่คิ ดว่าจะมาถึงคิวตัวเองครับ ขอบคุ ณบริษัท JTEKT ระ ยอ งที่ ทำให้ผมไ ด้มีวันนี้

มีทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยา กมีและมีเงินมีทอ งได้กลับบ้านไปอยู่กั บลูกกับคร อบครัวไม่ได้มา 2 กลับ 1

เหมือนทุกโพสครับแต่โพ สนี้กลับไปอยู่บ้านด้วยคว ามสมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่อ บอุ่นครับ

แล ะขอบคุณเพื่อนร่ วมงานทุกคนที่เคยร่ วมงานกันครับ

คนที่อยู่ก็ข อให้สู้ต่อไปทุกคนครับเก็ บเงินเก็บทองสร้างคร อบครัวให้สมบูรณ์แบ บครับ สู้ๆครับพี่น้ องทุกคน

บ่อได้ย ากไห่น้ำต าจักมาแต่ไ ส ปิดตำ นาน LEAD ER ฮ้างๆ JT EKT ระยอง