ข่าวดี ใครลำบาก กรุงไทยเน็กให้กู้ 1 แสน ได้ทุกอาชีพ ผ่อนสูงสุด 5 ปี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก หลังธนาคาร กรุงไทย ได้มีการออกมาปล่อย สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ให้กับประชาชน สามารถกู้ได้ทุกอาชีพและยังให้วงเงิ นสูง และยังคิด อัตราดอกเบี้ย ที่โดนใจมากๆ สามารถขอสินเชื่ อได้แบบง่ายๆและที่โดนใจสุดๆคือ ไ ม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน หรือ คนค้ำประกันอีกด้วยให้กู้ยืมเงิ นได้ที่สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท แต่ต้องไ ม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ที่ได้รับต่อเดือน

ใครไม่มีการเดินบัญชีเงินฝาก กับธนาคารกรุงไทย ก็สามารถขอสินเชื่ อได้สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ตัวนี้ ชื่อว่าสินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ที่ให้กู้ยืมเงิ นได้สูงสุดกว่า 1,000,000 บาท แต่ถ้าผู้กู้ ต้องการที่จะกู้ 100,000 บาท ก็ขอสินเชื่ อได้และที่สำคัญสุดๆ สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ตัวนี้ สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้สบายๆ สูงสุดที่ 5 ปี

ยอดของการผ่อนเงิ นคืน ตกเพียงที่เดือนละ 2,761 บาทเท่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 22% และ ก็ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่คิดให้แบบพิเศษที่ 15% อีกด้วยซึ่งยอดของการผ่อน จะเหลือเพียงแค่เดือนละ 2,378 บาท เท่านั้นจุดเด่นของสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money

(1.) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้

(2.) ผู้ที่กู้ ไ ม่จำเป็นต้องมีการเดินบัญชีรับเงิ นเดือน ผ่านธนาคาร ก็สามารถสมัครได้

(3.) ผู้ที่กู้ จะต้องมี รายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 30,000 บาท ขึ้นไป

(4.) สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ไม่ใช้หลักประกัน และ บุคคลมาค้ำประกัน

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money(1.) เป็นบุคคลทั่วไป มีรายได้ ขั้นต่ำที่ 30,000 บาท ต่อเดือน(2.) มีอายุการทำงาน ที่ไม่น้อยไปกว่า 1 ปี

(3.) หากเป็นเจ้าของร้านค้าทั่วไป รายได้ขั้นต่ำต้องอยู่ที่ 30,000 บาท ต่อเดือน และมีการเปิดร้านมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป

(4.) ไ ม่มีหนี้สิน ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงินเอกสารที่ใช้สมัครขอสินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money

(1.) ใช้สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด

(2.) ใช้สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ชุด(3.) หากมีบัตรประจำตัวพนักงาน ให้นำมาด้วย(4.) ใช้ต้นฉบับ หนังสือรับรอง รายได้ หรือ สลิปเงินเดือน ของเดือนล่ าสุด

หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้