คนละครึ่งเฟส1 เงินในแอฟเป๋าตังหายเกลี้ยง

จากกรณี กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ในวันนี้ (16 ธ.ค.63) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

คนละครึ่ง

ขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง เฟส 1 และได้รับเงิน 3,000 บาทไปแล้วนั้น สามารถกดปุ่นยืนยันเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 ในแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงินเพิ่ม 500 บาท ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้หลายรายไม่สามารถเข้าแอปฯ เป๋าตัง โดยมีข้อความระบุว่า ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

กดยอมรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส2

ล่าสุดพบว่า ผู้ที่ใช้คนละครึ่งเฟส1 ได้กดยอมรับสิทธิรับเงินเพิ่ม 500 บาท ในเฟส2 เมื่อกดยอมรับแล้ว ยอดเงินเดิมในแอพเป๋าตังได้ลดลงจากเดิม โดยไม่ทรายสาเหตุ

คนละครึ่งเฟส1 กดยอมรับสิทธิเฟส2 แล้วเงินหาย

คอมเมนต์ชาวโซเชียล

อย่างไรก็ตาม ปัญ หาที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ทราบสาเห ตุ ที่เงินในแอพเป๋าตังหายไป อาจเป็นเพราะระบบขัดข้องได้