ต้องเช็ก! ไปรษณีย์ไทย ออกประกาศวันหยุดแล้ว

ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกที สถานที่ราชการต่าง ๆ มีการทะยอยทำการประกาศแจ้งออกวันหยุดกันเป็นที่เรียบร้อย โดยเฉพาะ สำนักงานไปรษณีย์ไทย ผู้ให้บริการบริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงวันหยุดประจำปี 2563 หลังหลายคนมีข้อสงสัยถึงการเปิดให้บริการในวันหยุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ไปรษณีย์ไทยแจ้งข่าววันหยุดประจำปี 2563

วันหยุดไปรษณีย์ไทยประจำปี 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : ชดเชยวันมาฆบูชา

เดือนเมษายน

วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี

วันที่ 13-15 เมษายน : วันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา

วันที่ 11 พฤษภาคม : วันพืชมงคล

เดือนมิถุนายน

วันที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เดือนกรกฎาคม

วันที่ 5 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 6 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เดือนสิงหาคม

วันที่ 12 สิงหาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช


ไปรณีย์ไทยให้บริการคู่คนไทยมายาวนาน

เดือนธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 7 ธันวาคม : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

ไปรษณีย์ไทยแจ้งวันหยุดราชการ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน เตรียมการจัดการส่งพัสดุในวันปกติ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าบริการ