บิ๊กตู่ หนุนชุดนักเรียน ยังมีข้อดี

หลังการชุมนุมแกนนำนักเรียน นักศึกษา ออกมาเรียกร้องจุดยืนเรื่องสิทธิ เสรีภาพกันทั่วประเทศ จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้ยุติการใส่ชุดนักเรียน ในวันนี้ช่วงเปิดเทอม ซึ่งหลังจากพลังเรียกร้องของเด็ก ๆ นายกก็ออกมาพูดถึงข้อดีของชุดนักเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นระเบียบ ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสังคม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. โดยก่อนเข้าประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนพญาไทและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย

โดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสุข ความสนุก ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อเสมือนจริง (AR)

ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ว่า เป็นการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศชาติ เกิดความรักและความกตัญญูต่อประเทศชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นของประเทศเพราะเยาวชนคืออนาคตสำคัญของชาติ

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเครื่องแบบนักเรียนว่า “เครื่องแบบนักเรียนมีวัตถุประสงค์หลายประการ ส่วนหนึ่ง คือ เครื่องแบบนักเรียนยังช่วยน้องๆนักเรียน ทำให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย หากเกิดเหตุอันตรายในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังสิ้นเปลืองน้อยกว่าการแต่งชุดไปรเวทที่อาจจะต้องมีหลายชุดด้วย”