ประชาชนมีเฮ รัฐเตรียมสนับสนุนเงินท่องเที่ยว 5,000 บาทต่อคน

ข่าวดีสำหรับประชาชนที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันอีกแล้ว เพราะทางภาครัฐได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวไทยอีกครั้ง โดยหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19 (ศบศ.) ได้ประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มติที่ประชุม เห็นชอบ จัดทำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ภายใต้ชื่อโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 5,000 บาทต่อคน โดยขั้นตอนต่อไป จะนำมติเห็นชอบของ ศบศ. ดังกล่าว เสนอต่อไปยัง ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไป สำหรับใครที่อยากได้รับสิทธิในโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ต้องรู้ 9 เงื่อนไข ก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ ได้แก่

1 เป้าหมายคือนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจำนวน 1 ล้านคน

2 วงเงินงบประมาณ 5000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินบประมาณเดิมภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

4 ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมตา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว

5 ต้องซื้อแพ็คเกจทัวร์ ที่มีราคาแพ็คเกจ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

6 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

7 บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

8 รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

9 บริษัทนำเที่ยว 1 บริษัท สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละไม่เกิน 3,000 ราย