ปร ากฏการณ์ ดาวเคียงเดือน ที่ผ่านมา

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า มื่อคืนนี้ ผ่านไปแล้ว ล่าสุด   ช มกันให้ได้ ล่าสุด เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม เพจสถาบันวิจั ยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เชิญชวนคนไทย ดูปร ากฏการณ์ ดาวเคี ยงเดือน โดยเกิดจาก ดาวพฤหัสบดี และ ดาวเสาร์ เคียง ดวงจันทร์เสี้ ยว ซึ่งสังเกตได้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลังดวงอาทิตย์ลั บขอ บฟ้า จนถึงเวลาประมาณ 20:00 น.

โพสต์ดังกล่าว

หากเฝ้าสังเกตกา รณ์ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ในทุกช่วงหัวค่ำ จะเห็นดาวเคราะห์ทั้งสองดวงเข้าใกล้กันเรื่ อยๆ จนในช่วงวันที่ 20 – 23 นี้ ดาวพฤหัสบดี กับ ดาวเสาร์จะมาปราก ฏเคียงกันใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี

ซึ่งสามารถมองได้ด้วยตาเปล่า โดยจะเห็นเสมือนเป็นดาวดวงเดียวกัน หากมองผ่านกล้องโทรทรรศน์กำลังขย ายไม่เกิน 200 เท่า จะเห็นดาวเคราะห์สองดวงจะปรากฏอยู่ในช่องมองภาพเดียวกัน เป็นปราก ฏก ารณ์ที่หา ช มได้ยาก ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ภาพจาก NARIT สถาบันวิจั ยดาราศาสตร์แห่งชา ติ

ที่มา NARIT สถาบันวิจั ยดาราศาสตร์แห่งชาติ