ปลื้มปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทย ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทย ‘ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี’ ในปีฉลู พ.ศ.2564 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มาปักบนกระเป๋า เสื้อโปโล 5 สี และเสื้อทีเชิ้ต 4 สี เสื้อทั้งหมดจะออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่แด่ชาวไทยทุกท่าน

“สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔” ดังนี้

ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดอยู่ทั่วโลกมากหลาย

คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี

สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง

เมื่อนึกถึง “วัว” ผู้คนจะนึกถึงสัตว์สี่เท้า ที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อวัว และนมวัว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะ และอิ่มเอมของมวลมนุษย์ โดยสามารถนำมาเป็นอาหารนานาชนิด นำมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้หลากหลาย ทำให้มนุษย์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

เมื่อได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล และทีเชิ้ต ทั้ง 9 สี ทางร้านภูฟ้าจึงได้นำคำว่า “อิ่ม” มาขึ้นต้นกับเสื้อทั้ง 9 สี อย่างมีความหมายถึง ความอิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง ดังนี้

เสื้อโปโลทั้ง 5 จะมีชื่อสีต่าง ๆ ที่มีความหมายของคำว่า “อิ่ม” ทั้งสิ้น ดังนี้ สีฟ้า อิ่มใจ ,สีน้ำเงิน อิ่มบุญ, สีแสด อิ่มเอิบ ,สีขาว อิ่มอุ่น ,สีเขียว อิ่มโอษฐ์

พรพระราชทานข้างต้น ที่กล่าวมาแล้วจะปรากฏบนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต 2 สี คือ สีครีม อิ่มเอม สีชมพู อิ่มสุข ถ้าชอบใส่เสื้อคอกลม แบบมีกระเป๋า ทางร้านภูฟ้าจะมีเสื้อให้เลือกซื้อ 2 สี คือ สีเขียว อิ่มจิต สีม่วง อิ่มทิพย์ นอกจากเสื้อโปโล เสื้อคอกลม และทีเชิ้ตดังกล่าว

ยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่จะเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น และเครื่องใช้อื่น ๆ รวมทั้งยังจัดจำหน่าย กระเป๋าผ้าต่าง ๆ ทั้งนี้ ทางร้านได้รับเกียรติจากผู้ออกแบบจากแบรนด์ THEATRE เป็นที่ปรึกษาในการให้สีสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น ทางร้านยังมีสินค้าผ้าไหม ผ้าห่มทอมือ และสินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าปกากะญอ อันเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย

สินค้าชุดนี้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง ๒๐ สาขา และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.phufa.org/shop และติดตามข่าวสารทาง Facebook: PHUFA