ปลื้มปีติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ ถวายผ้าไตร เยี่ยมชมหมู่บ้าน ทักทาย ชาวบ้านอย่างใกล้ชิด

นับเป็นเรื่องน่าปีติยินดี เมื่อเฟซบุ๊ก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เผยแพร่ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยระบุว่า

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


ภาพจาก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี