ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เรียกประชุม สั่งปิด 11 โรงเรียน ป้องกันการแพร่กระจาย

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในวงกว้าง ทำให้หลายๆ ภาคส่วนตัดสินใจปิดสถานที่ที่มีคนชุมนุมอย่างหนาแน่น โดยเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เรียกประชุมด่วนวาระ CV-19 แพร่กระจายในพื้นที่อุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนราชการสำคัญร่วมประชุม สำหรับ จ.อุดรธานี ได้พบผู้ติด 1 ราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และที่ผ่านมาได้มีการงดจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ

จังหวัดอุดร สั่งปิดโรงเรียน 21 แห่ง

ล่าสุด มีผู้บริหารสถานศึกษา ตัดสินใจสั่งปิดสถานศึกษาไปแล้วรวม 11 แห่ง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนอุดรพิทย านุกูล

2.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

3.วิทย าลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี

4.โรงเรียนเซ็นเมรี่

5.โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

6.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์

7.โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

8.โรงเรียนโนนสูง

9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสูง และ โรงเรียนใกล้เคียงอีก 2 แห่ง

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สำหรับใครที่เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรสาครให้กักตัวดูอาการและรีบตรวจโดยด่วน เพื่อไม่ใหเแพร่กระจายไปสู่คนอื่น