ฟังกันให้ชัดๆ หากโดนตัดสิทธิ คนละครึ่ง รอบแรก จะลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 อีกรอบได้หรือไม่

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 ซึ่งล่าสุด 9 ธันวาคม 2563 เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้ยืนยันแล้วว่า ผู้ที่ถูกตัดสิทธิเนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง รอบแรก สามารถลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใหม่

โดยในครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รับเพิ่มอีก 5 ล้านคน ได้วงเงิน 3,500 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าทั่วไป ที่ผู้ได้รับสิทธิต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งรัฐเป็นคนออกให้ แต่ละวันจำกัดวงเงินที่รัฐออกให้ไม่เกิน 150 บาท และเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะแรก และระยะที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้